Luc Draper FFP
Echtscheidingsmediator
en Financieel planner
Ingeschreven bij:
RFEA, FFP, MFN, VFPS.

 
 
 
 
 
 
 

Luc Draper is aangesloten bij vier beroepsverenigingen. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de echtscheiding gewaarborgd. Dit zijn RFEA, FFP, MFN en VFPS.

Mediation is een manier van conflictoplossing waarbij de partijen zelf naar een acceptabele oplossing zoeken voor hun conflict en daarover afspraken maken onder begeleiding van een mediator als onpartijdige derde.
Mediation met betrekking tot echtscheiding heeft tot doel dat de partners zelf -onder begeleiding van de mediator- tot oplossingen komen voor hun belangen. Echtscheidingsbemiddeling zal er toe leiden dat de mediator een echtscheidingsconvenant kan opstellen met daarin beschreven de rechtvaardige regeling van de aspecten die bij een echtscheiding aan de orde komen zoals;
  • de omgangsregeling van de kinderen
  • de hoogte en de duur van de kinder- en partneralimentatie
  • de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten
  • gevolgen pensioen als ex-partner komt te overlijden
  • verdeling van het vermogen
  • toewijzen echtelijke woning
  • gevolgen bestaande notariële akte en hypotheek
Mediation is goedkoper, sneller en bevredigender dan uitputtende juridische procedures. Hierdoor wint mediation aan populariteit.
Het mediationtraject is minder kostbaar en minder tijdrovend dan als iedere partner een eigen advocaat in de arm neemt.
Daarnaast zal bij mediation gezamenlijk met de partners gekeken worden naar hoe bovenstaande aspecten dienen te worden geregeld.
Het voordeel hiervan is dat de partners samen -onder supervisie van de mediator- over deze onderwerpen praten. Hierdoor komen er afspraken tot stand die voor iedere partner na de echtscheiding begrijpelijk kan worden toegepast. Dit bevordert na de echtscheiding de onderlinge verstandhouding wat ten goede komt aan het belang van de kinderen.
Luc Draper Mediation Reuver

Mediator en financieel planner voor de regio midden Limburg - Roermond - Venlo - Venray - Weert

- scheiden - scheiding - echtscheiding - echtscheidingsbemiddeling - huwelijksontbinding - partnerschapverbreking - verdeling eigen zaak en vermogen - alimentatie - kindalimentatie - partneralimentatie -